Home | Media | Governance | Cạnh tranh Tài nguyên Nước - Khi đối tượng sử dụng nước mới xuất hiện

Cạnh tranh Tài nguyên Nước - Khi đối tượng sử dụng nước mới xuất hiện

15277 views
Created on 12 January 2011
6923 likes
The Seventh Video on Community Water Supply Management
(Media / The Seventh Video on Community Water Supply Management)
This 15-minute video presentation is an appeal to decision-makers to support rural communities in...
Making Networks Work
(Media / Making Networks Work)
Water Resource Management is a multi-faceted, multi-disciplinary undertaking. It has to do with a...
Voces de Mujeres
(Media / Voces de Mujeres)
This film shows the sustainable experience of four communities in establishing drinking water...
View all

Description

Ở rất nhiều nơi trên thế giới, sự xuất hiện của các đối tượng sử dụng nước tại các vùng nông thôn đã làm thay đổi đáng kể mức độ cạnh tranh sử dụng nước ở những vùng này.

Dựa trên trường hợp nghiên cứu về khai thác chì tại huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An, Việt Nam, bộ phim tư liệu này đưa ra một ví dụ minh họa về những vấn đề có thể xảy ra khi những đối tượng sử dụng nước mới xuất hiện. Bộ phim cũng cho thấy rằng những người đưa ra quyết định cho phép các đối tượng sử dụng nước mới này hoạt động thường không phải là những người trực tiếp chịu những tác động cạnh tranh khi có sự xuất hiện của họ.
 
Bộ phim này là một trong ba bộ phim tư liệu minh họa cho những kết luận đưa ra từ Chương trình “Cạnh tranh Tài nguyên Nước”. Ba bộ phim tư liệu này có thể được xem tại vimeo.com/channels/competingforwater.
 
Chương trình “Cạnh tranh Tài nguyên Nước” (diis.dk/water) là một chương trình hợp tác nghiên cứu nhằm tìm hiểu về mức độ, qui mô và bản chất của mâu thuẫn và hợp tác trong sử dụng nước tại địa phương trong thời gian 10 năm tại 5 huyện ở 5 quốc gia: Bolivia, Mali, Nicaragua, Việt Nam và Zambia.

More info: www.diis.dk/water/videoreports
Produced by: DIIS & Sten Rehder
Year: 2010
Language: English with Vietnamese subtitles

Tags

Associations

Facebook comments

Add comment


Security code
Refresh

Back to Top